HVAC TESİSAT TASARIMI

 
         
 

 
         
 

FineHVAC ısıtma, soğutma, klima (ISK) tesisatı projelerini hesaplamaları ve çizimleri ile birlikte hazırlayan entegre bir yazılım aracıdır. Program birlikte uyum içinde çalışan tasarım ve hesaplama bileşenlerinden oluşur. FineHVAC proje sürecinin tamamında akıllı ve otomatik bir yol izleyerek herhangi bir ISK projesinde gereksinim duyulacak sonuçları üretir, tüm proje hesaplamalarını, teknik raporları, keşif listesini, ve tüm proje çizimlerini (plan görüntüleri, kolon şeması gibi) hazırlar.   

Eğitim Videoları       

> Deneme sürümü

> İletişim

e-dükkan  

 

FINE HEATING

Bu yazılım, FineHVAC yazılımının yalnızca ısıtma ile ilgili fonksiyonlarını içeren ayrı bir pakettir. 

> Eğitim Videoları 

> Deneme Sürümü 

 

 

 

 

FineHVAC Özellikleri ve Avantajları

         
 

Akıllı bina tasarımı

     
 

Otomatik cihaz yerleştirimi: FineHVAC plan çizimlerine radyatör, fan coil, menfez ve benzeri cihazları otomatik yerleştirebilir. Otomatik yerleştirim kullanıcı seçimlerine bağlı olarak, uzman proje yapım kurallarına göre gerçekleştirilir (radyatörlerin kuzey duvarına, pencere altlarına yerleştirilmesi, parepet yüksekliğinin dikkate alınması gibi). Kullanıcı isterse belirli bir alana cihazları homojen dağıtabilir.

 
 

Otomatik tesisat borusu çizimi: Tesisat boruları duvarlara parelel, bellirtilen noktalara parelel çizilebilir. Cihazlar tesisat borularına basit bir kaç işlem ile kolaylıkla bağlanır.

 
 

Çizimlerden veri alarak otomatik hesaplamalar

FineHVAC ile plan görüntüsü kolaylıkla tesisatın tasarımlanacağı 3 boyutlu mahallere dönüştürülür. Mahaller tanımlandığı an, FineHVAC çizimden aldığı veriyi kullanarak ısı kayıpları ve soğutma yüklerini otomatik hesaplanır. Plan görüntüsü herhangi bir başka CAD aracı ile dwg ya da dxf biçimde hazırlanmış veya bir tarayıcıdan alınmış olabilir.

ISK tesisatı tüm boru, kanal ve cihazları ile birlikte kolaylıkla tasarımlanır ve otomatik tanınarak numaralandırılır. Tesisat verisi hesaplama föylerine aktarılır ve tüm hesaplamalar otomatik gerçekleştirilr.

 

 

Tüm proje çizimlerinin otomatik oluşturulması

Kolon Şeması: Tesisatın plan çiziminden tamamen otomatik oluşturulur. Kullanıcı kendi oluşturduğu kazan dairesi, pafta etiketi gibi özel çizimleri kullanabilme olanağına sahiptir.

Ayrıntılı çizimler: Mevcut çizimlerden yararlanılarak diğer ayrıntılı çizimler otomatik oluşturulabilir. Örneğin, tek boyutlu kanal çizimleri, hesaplamalar sonucu elde edilmiş boyutlara göre iki boyutlu biçime otomatik dönüştürülebilir, kolon borularının yön okları ve simgeleri uygun şekilde otomatik yerleştirilebilir. Böylelikle daha kusursuz çizimler elde edilebilir.

 

Metodoloji bütünlüğü  

FineHVAC uluslararası standartlar ve yöntemlere göre hesaplamalar yapar. Soğutma yükleri için Carrier, Ashrae CLTD, Ashrae TFM, Ashrae RTS yöntemlerini , ısı kayıpları için DIN77 ve DIN83 standartlarını, hava kanalları için eşit hız, eşit basınç kaybı, statik geri kazanım yöntemlerini kullanır. Kullanıcı dilediği hesap yöntemini seçme hakkına sahiptir. FineHVAC her durum için en ileri teknik ve matematiksel modelleri kullanarak sonuçlara en doğru ve hızlı ulaşır.

 
 

ISITMA

Isı kayıpları

Isı kaybı hesapları çizimlerden otomatik alınan ya da hesap föylerine el ile girilen veri kullanılarak DIN 4701/77 ve DIN 4701/83 standartlarına göre yapılır. Her mahal ve kat için elde edilen hesap sonuçlarının çıktıları hazırlanır. Ayrıca derece-gün yöntemi ile enerji analizleri yapılır.

İki borulu sistem

Herhangi iki borulu sistemin (klasik veya ters toplamalı) boru donanımı hesaplamaları kat planlarından otomatik alınan ya da el ile girilen veri kullanılarak yapılır. Boru hesaplamaları klasik metod ve ya hidrolik simulasyon metodu ile yapılabilir. Radyatör, kazan, brülör, sirkülasyon pompası, emniyet donanımı, baca, yakıt tankı ve benzerlerinin analitik hesaplamaları, kullanıcı tarafından değiştirilebilen zengin veri kütüphanelerinin de yardımıyla eksiksiz yapılır. Malzeme listesi, keşif özeti, ve teknik şartname hazırlanmasında mevcut şablonlardan yararlanılır. Rapor ve hesaplar basıma hazır tablolar haline getirilir.

Tek borulu sistem

Hesaplar üç metoddan biri ile yapılır: sabit basınç düşümü metodu (otomatik hidrolik dengelemeli), eşit sıcaklık düşümü metodu ve hidrolik simulasyon metodu. Hesaplama ve raporlama kolaylıkları iki borulu sistemde olduğu gibidir.

Döşemeden Isıtma Sistemi

Döşemeden ısıtma sistemi ile ilgili bütün boru, kazan, brülör, pompa, güvenlik sistemleri, baca, genleşme tankı hesapları zengin kütüphane seçenekleri ile yapılır. Malzeme listesi, maliyet analizleri ve teknik şartnameler hazırlanır.

 

SOĞUTMA

Soğutma yükleri

Soğutma yükü hesapları kat planlarından otomatik alınan ya da el ile hesap föylerine girilen veri kullanılarak yapılır. Carrier, Ashrae CLTD, Ashrae TFM, Ashrae RTS yöntemlerini seçim şansı tanınır. FineHVAC kütüphanelerinde yapısal eleman bilgileri ve tüm illerin iklim bilgileri mevcuttur. Gölgeleme faktörleri üç değişik metodla hesaplanır. Diğer yüklerin (aydınlatma, insanlar, cihazlar, havalandırma, ve benzerleri) hesaplamaları yapılır. Mahaller, zon (50 adete kadar) ve sistemler olarak gruplandırılabilir. Elde edilen hesap sonuçları kullanıcının tanımladığı ayrıntı düzeyinde tablolar ve şemalar ile gösterilir.

Fan Coil' ler

Herhangi klasik veya ters toplamalı fan coil boru devresi hesapları yapılabilir. Tesisat ile ilgili veriler çizimlerden otomatik olarak alınabileceği gibi hesap föylerine el ile girilebilir. Boru hesapları klasik veya hidrolik simulasyon metodu ile gerçekleştirilir. Fan coil ünitelerinin, soğutma gruplarının, pompaların, emniyet donanımının ve benzerlerinin hesapları, kütüphanelerinden yapılan seçimler ile eksiksiz olarak yapılır. Malzeme listesi, keşif özeti, maliyet analizi ve teknik şartname hazırlanmasında mevcut şablonlardan yararlanılır. Rapor ve hesaplar basıma hazır tablolar haline getirilir.

Hava kanalları

Kanal hesapları üç metod ile yapılır: eşit hız, sabit basınç kaybı, ve statik geri kazanım. Hava kanalı tesisatı mimari plan üstüne tek çizgi olarak çizilir. Yapılan hesaplara ve mimari plandaki çizime bağlı olarak kanallar 2 boyutlu hale otomatik dönüştürülür. Fanların ve diğer elemanların hesaplanır yapılır. Diğer sistemlerde olduğu gibi hesapları destekleyecek zengin eleman kütüphanelerine sahiptir. Ayrıca malzeme listesi, keşif özeti, maliyet analizleri ve teknik şartnameler de hazırlanır.

Psikrometri

Psikrometri denklemlerin kullanılarak hem ısıtma hem de soğutma için hava dağılımı hesaplanır. Herhangi bir yöntem (örneğin, kurutma ile soğutma, tekrar ısıtma, önsoğutmalı, dönüş havası bypaslı, %100 temiz hava gibi) kullanılabilir. Sonuçlar tablolar ve diyagramlarda gösterilir (psikrometrik işlemler psikrometrik diyagramda gösterilir). Klima cihazlarının seçimi için özellikler belirlenir