YAPI MÜHENDİSLİĞİ - ÇELİK YAPI TASARIMI

 
         
 

4Μ STEEL, tek veya çok katlı, düzenli veya düzensiz geometrideki çelik yapıların analiz, tasarım ve kontrolünde güvenilir sonuçlar sunan, akıllı 3B modelleme yeteneği sahip, Türkiye Deprem Yönetmeliği ve Türk Standartları’na tam uyumlu hesaplama yapısıyla ideal bir çelik yapı tasarım aracıdır.

> Eğitim Videoları

> Tam sürüm

> Değerlendirme sürümü

> İletişim

> e-dükkan

 

 

 

 

STEEL  Özellikleri ve Avantajları

         
 

4M STEEL, tek veya çok katlı, düzenli veya düzensiz geometrideki çelik yapıların analiz, tasarım ve kontrolünde güvenilir sonuçlar sunan, akıllı 3B modelleme yeteneği sahip, Türkiye Deprem Yönetmeliği ve Türk Standartları’na tam uyumlu hesaplama yapısıyla ideal bir çelik yapı tasarım aracıdır. 

Yenilenen yardım menüsü, kullanım kitabı, hesap raporları ve çizim bileşenleriyle  yeni sürüm STEEL 14 kullanıcılarına aşağıda belirtilen avantajları sağlamaktadır:

 > Yüksek kalitede interaktif etkileşimli grafik arayüz ile hızlı yapı modellemesi 

> Kullanıcı dostu ve zengin içerikli parametreler ile kolay veri girişi     

> Statik ve Dinamik analiz (Response Spectrum) 

>  DBYBHY-2007 ve TS-648’e göre çelik eleman tasarımı

>  SteelCAD-CONNECT ile her türlü çerçeve birleşimin tasarımı, sonlu elemanlar analizi, kontrolü ve çizimi 

> Makas bağlantılarının kaynaklı veya bulonlu tasarımı, kontrolü ve çizimi 

> SteelPLOT ile ayrıntılı ve yüksek kalitede 2 ve 3 boyutlu yapı görünüş çizimlerinin oluşturulması 

> DWG ve DXF biçimlerinde yüksek kalitede görünüş ve detay çizimleri     

> IntelliCAD modülü ile mevcut çizimlerin düzenlenebilmesi ve bağımsız çizimlerin yapılabilmesi 

> Sürekli temellerin, tekil temellerin ve bağ hatıllarının TS-500’e göre tasarımı, kontrolü ve çizimi 

> CAD ortamında hazırlanmış modelin STEEL’e aktarılımı 

>  PreSTEEL modülündeki yapı şablonlarıyla tek katlı sistemlerin çok hızlı modellenmesi 

> 3B Makas ile uzaysal kafes sistemlerin tasarımı 

> Tüm sonuçların ayrıntılı gösterildiği rapor düzenleyicisi ile RTF, DOC, TXT ve ASCII biçimlerinde hesap çıktılarının oluşturulması 

> Zengin malzeme kütüphanesi 

> SectionDESIGNER  isimli kesit düzenleme modülü ile herhangi bir kesiti oluşturup malzeme kütüphanesinde ve tasarımda kullanabilme 

> İngilizce kurulum seçeneği ile Eurocode’a göre çelik eleman tasarımı 

          

Kolay Kullanım

STEEL hızlı veri girişine ve kolay güncellenebilir yapısal modellemeye olanak tanıyan yüksek kaliteli ve etkileşimli grafik arayüze sahiptir. Herhangi bir CAD ortamında oluşturulmuş 3 boyutlu tel kafes bir model bile DXF biçiminde programa aktarılıp analiz ve tasarımda kullanılabilir. Modeller PreSTEEL modülünde yer alan mevcut şablonlar yardımıyla da kolaylıkla oluşturulabilir.

STEEL, modelin 2 ve 3 boyutlu görüntülerini otomatik oluşturur. Dokulandırma (rendering) için özel bir modüle sahiptir. Elemanlar özel filtreler yardımı ile kolaylıkla seçilebilir ve özellikleri diyalog kutuları aracılığı ile güncellenebilir. Düğümler, elemanlar ve katlar için herhangi bir sayı sınırlaması yoktur.

Güvenilir Metodoloji

STEEL, 2 ve 3 boyutlu çerçeveleri eşdeğer statik analiz ve dinamik tepki (response spectrum) analizi ile çözer. 12 adet kullanıcı tanımlı yükleme (zati, hareketli, deprem, rüzgar, kar, termal, düğüm noktalarına tekil yükler ve tekil momentler) ve 25 adet yük kombinasyonu sisteme uygulanır. İlave yük kombinasyonları da tanımlanıp sisteme etkitilebilir. Program çelik elemanların tasarımını DBYBHY-2007 ve TS-648’e göre, betonarme temel elemanlarının tasarımını ise TS-500’e göre yapar.

STEEL makas düğümleri modülü ile makas tipi yapıların kaynaklı veya bulonlu birleşim tasarımını, kontrolünü, analizini ve çizimlerini yapar. SteelCAD-CONNECT modülünde yer alan bulon, kaynak, mesnet levhası, alın köşebenti, mesnet köşebenti, guse, berkitme, ankraj, altıgen levha, takviye levha araçları ile her türlü kolon-kiriş, kolon-temel, kiriş-kiriş, kiriş-aşık  gibi birleşimler modellenir, sonlu elemanlar analizi yöntemi ile çözülür ve çizimleri hazırlanır. Temel modülü ile tekil temeller, sürekli temeller ve bağ kirişleri modellenir. Tasarım, analiz, kontrol işlemlerinin ardından çizimleri hazırlanır.

Sonuç Çizimler ve Hesap Çıktıları

STEEL, DWG ve DXF biçimlerinde, yüksek kalitede 2 ve 3 boyutlu sonuç çizimleri üretir. RTF, DOC, TXT ve ASCII biçimlerinde ayrıntılı hesap çıktıları oluşturur. Düzensizlik kontrolleri, ikinci mertebe etkileri, mesnet reaksiyonları, eleman gerilme değerleri, deplasmanlar, envelope sonuçlar, metrajlar, tasarım sonuçları, vb. raporlanır. Kullanıcı programın her aşamasında sonuçları inceleyebilir. STEEL, yüklemeleri, modelin deforme şeklini, modal animasyonları, elemanların N, M, T diyagramlarını, birleşimlerde oluşan gerilmeleri görsel biçimde kullanıcıya sunar. 4MCAD modülünde çizim düzenlemelerinin yapılabilmesinin yanı sıra, herhangi bir çizimin oluşturulup DWG ve DXF biçimlerinde kaydedilmesi veya başka bir CAD ortamında yapılmış bir çizimin açılması mümkündür.

STEEL yapı mühendisleri için üretkenlik sağlayan bir yazılımdır. Kolay kullanımı, modern teknik ve standartları kullanan güvenilir analiz ve tasarım özellikleriyle ideal bir proje aracıdır. Bilimsel altyapısı Avrupa’da ve uluslararası alanlarda yapılmış pek çok konferans ve makalelerde kanıtlanmıştır.